* ภาระกิจ/โครงสร้าง
* วิสัยทัศน์ พันธกิจ
* แผนยุทธศาสตร์
* โครงการงบประมาณ
* ทำเนียบบุคลากรในหน่วยงาน
* ที่ตั้งและแผนที่
* หน่วยงานในสังกัด
* แผนผังเวบไซด์
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
       
สถิติการปลูกพืชเศรษฐกิจ
                                
สถานการณ์การผลิตไม้ผล
      สำคัญ
 
สถานการณ์การเก็บเกี่ยว
     ไม้ผลสำคัญ
ราคาทุเรียน เงาะ มังคุด
      ลองกอง  
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ    แก้ไขปัญหาผลไม้จังหวัดจันทบุรี
      (War room)
 
เตือนระบาดศัตรูพืช
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ 
คลังข้อมูลด้านการเกษตร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
แหล่งจำหน่ายผลผลิตคุณภาพ 
ข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร
 
MRCF เกษตรมิติใหม่ จันทบุรี
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางในการติดตามนิเทศ  
คำสั่งการติดตามนิเทศงาน  
แผนการนิเทศ/ ทีมนิเทศ 
แผนปฏิบัติงานตามระบบ
        ส่งเสริม ปี 2557

แผนปฏิบัติงานประจำปี

ผู้รับผิดชอบหลักประจำโครงการ
  แผนส่งเสริมการเกษตร
   ปี 2551 - 2555 
ข้อมูลทางเลือกโครงการ
ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร
แบบ กสก
ประมวลภาพงานมหกรรมทุเรียนโลก
  
 

 

 

 

ดูทั้งหมด ที่นี่!"ระเบียบการรมยา [Fumigation]" <<<คลิก>>
>
"ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 5 อันดับแรก ได้แก่...
<<<คลิก>>>

 


<<คลิก>>

::::::เต็มใจบริการ ทีมงานสามัคคี มีคุณธรรม รักงานรักองค์กร::::::

 
 
     
รายละเอียด
กิจกรรมปีที่ผ่านมา
     
**ขอเชิญเกษตรกรทุกท่าน แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
   

 


 

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายปิยะ สมัครพงศ์
เกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
นายวิทูรัช ศรีนาม ออกตรวจร้านค้าปลีก-แผงค้าส่งทุเรียน
ณ ตลาดเนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

ภาพข่าว...

   

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายปิยะ สมัครพงศ์
เกษตรจังหวัดจันทบุรี ออกติดตามสถานการณ์ผลไม้จังหวัดจันทบุรี
และให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนภาพข่าว...

 

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
นำอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครเกษตร ณ จังหวัดระยองภาพข่าว...

   

มื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดงานและจัดนิทรรศการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ ในงานส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออก ปี 2561
ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร


ภาพข่าว...

   

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี โดยนายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ พนักงานูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีร่วม
โครงการ"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กับกองทัพเรือและจังหวัดจันทบุรี

 

ภาพข่าว...

 
 
 
   
[11/051/58]    << คลิก >> [15/05/58]    << คลิก >>
   
   
[14/05/58]    << คลิก >> [24/05/58]    << คลิก >>
 
**รายงานสถานการณ์วันที่ 8 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 1 มี.ค. 2560
**รายงานสถานการณ์วันที่ 7 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 28 ก.พ. 2560
**รายงานสถานการณ์วันที่ 6 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 27 ก.พ. 2560
**รายงานสถานการณ์วันที่ 3 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 24 ก.พ..2560
**รายงานสถานการณ์วันที่ 2 มี.ค. 2560 **รายงานสถานการณ์วันที่ 23 ก.พ. 2560
  <<ที่ผ่านมา...>>
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562
**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562
**สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 new
**งบทดลอง ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการnew
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างnew
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะและขนส่งnew
ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง new
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง new
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์ ปี 2562 new
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง new
 
 
 
 
 
**ระดับความพึงพอในการรับบริการ  
**สถิติการให้บริการของหน่วยงาน  
 
 
 
**อาสาสมัครเกษตร
**การผลิตอาหารปลอดภัย
**ระบบทะเบียนเกษตรกร 
**สถาบันกลุ่มเกษตรกร 
**สายใยรักแห่งครอบครัว
**ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
**ระบบสารสนเทศข้อมูลสถาบันเกษตรกร
**ระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ (POC)
**ระบบติดตามและประเมินผล
**ระบบการรายงานผล(Eproject)
**ค้นหาเบอร์โทรศัพท์**
**สลากกินแบ่งรัฐบาล
** ตรวจผลสลากออมสิน
** ระบบรายงานnetreport
** ระบบรายงานผลโครงการสำคัญ( Agenda)
ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร
ไข้หวัดนก
ฝนหลวง
สถาบันข้าว
หม่อนไหม
 
 
บางสระเก้า
วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี
 
 


ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
<<คลิก >>

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมังคุด
จัดงานวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 5 ตำบลพลับพลา
อำเภอเมืองจันทบุรี

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)
เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
เรื่อง การผลิตยางพาราและพืชสมุนไพร
จัดงานวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวงกต
อำเภอแก่งหางแมว

องค์ความรู้
การปรับปรุงและพัฒนาน้ำยาปักแจกันที่สามารถยืดอายุ
การใช้งานของ ดอกหน้าวัว โดยนำน้ำยาไปใช้ระหว่าง
การขนส่งเพื่อให้ดอกไม้มีคุณภาพดี สามารถยืดอายุการใช้งาน
ได้นาน เหมาะต่อการขนส่งไปจำหน่ายที่ตลาดปลายทาง
ที่อยู่ไกลออกไปได้

ข้อมูลจาก : ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

[ชมเวบไซด์เดิมคลิกที่นี่]
© 2006, สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 1196 ถนนท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 0-3932-2158     webmaster>>>
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมลำดับที่
Hit Counter by Digits

เริ่มนับวันที่ 19 เมษายน 2552